نام پایتخت ایران کجاست؟

نام پایتخت ایران کجاست؟

پایتخت ایران تهران است.

Image CAPTCHA
لطفا اعداد موجود در عکس را در این کادر وارد نمایید.