پیام خطا

  • Notice: Undefined offset: 8 in user_node_load()‎ (line ۳۶۹۷ of ‎/home/revayat/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load()‎ (line ۳۶۹۷ of ‎/home/revayat/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 8 in user_node_load()‎ (line ۳۶۹۸ of ‎/home/revayat/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load()‎ (line ۳۶۹۸ of ‎/home/revayat/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 8 in user_node_load()‎ (line ۳۶۹۹ of ‎/home/revayat/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load()‎ (line ۳۶۹۹ of ‎/home/revayat/public_html/modules/user/user.module).

جشنواره و تأثیرات مثبت و منفی بر کیفیت تئاتر

جشنواره و تأثیرات مثبت و منفی بر کیفیت تئاتر

ایرج راد: جشنواره ها ویژگی و محاسنی دارند که می تواند در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های ما در حوزه رشد کیفی تئاتر موثر باشند . اما در نقطه مقابل به صورت یک پدیده متمرکز که ممکن بیش از حد معمول مورد توجه قرار گیرند می توانند تاثیر منفی نیز بر کیفیت تئاتر بگذارند.جشنواره در یک محدوده معین و مدت کوتاه برگزار می شود. این فرصت در بهترین صورت ممکن می تواند گروه های فعال تئاتری را به خانواده تئاتر معرفی کند. این معرفی اطلاعاتی را در مورد کیفیت کارها، استعداد و توانایی، شرایط و امکانات در اختیار ما قرار می دهد که می تواند به زمینه های مطلوبی برای برنامه ریزی همایمان در عرصه حمایت و عرضه تئاتر تبدیل شود.در کنار این جشنواره ها رویکرد مهم تر و جدی ما باید فراهم آوردن شرایط عرضه و اجرای نمایش ها باشند. مهمترین محدوده ای که پویایی و کیفیت تئاتر را در معرض داوری قرار می دهد قرار گرفتن تئاتر در مقابل تماشاگر در اجرای عمومی است. جشنواره باید عرصه ارائه توانمندی های گروههای تئاتری باشد. اما آنچه بیش از جشنواره به رشد و اعتلای هنر تئاتر کمک می کند تداوم و استمرار اجراهای تئاتر در مقابل تماشاگران بیشتر است.بنابراین بهترین نتیجه ای که جشنواره ها می توانند در پی داشته باشند، شناسایی گروههای برای قرار گرفتن در اجرای عمومی است. جشنواره ها باید با برنامه ریزی دقیق و جدی و درازمدت و غیر مقطعی زمینه های دستیابی به چنین هدفی را فراهم کنند. برای برگزاری یک جشنواره در نظر گرفتن زمان و فرصت لازم و کافی برای کار و تمرین گروه ها وجود داشته باشد. شتابزدگی و نگرش مقطعی و شرکت صرف در جشنواره نه تنها نتیجه ای در پی ندارد، بلکه بر کیفیت و مطلوبیت آثار تاثیر منفی نیز می گذارد.بدترین آفت تئاتر جشنواره ای شدن صرف آن است. یعنی اینکه جشنواره تبدیل به فرصتی شود که گروهها به واسطه کمبود امکانات و سالن و بودجه بخواهند در یک مقطع محدود تعدادی نمایش را به اجرا در آورند. این فرصت حتی تماشاگران تئاتر را هم مثل گروهها محدود می کند و آن وقت ما تئاتری برای همه مخاطبان جامعه نخواهیم داشت. واقعا مردم و عامه مخاطبان تئاتر تماشاگران جشنواره ها نیستند. در فرصت اندک برگزاری جشنواره تنها گروهها و برگزارکنندگان و تعداد مشخصی از تماشاگران در معرض ارتباط با تئاتر قرار می گیرند. اصلا جشنواره شرایط در برگرفتن تعداد زیادی از مخاطبان را ندارد.تئاتری که می خواهد پویا باشد باید در مواجهه با مخاطبان زیادی از جامعه مدت زمان مشخصی و معینی بر روی صحنه باشد. توسط مخاطبان و منتقدان داوری شود. اصلاح شود و در معرض ارتباط قرار بگیرد.تئاتر علاوه بر اینها باید بتواند به عنوان یک ضرورت و نیاز جدی در جامعه نهادینه شود. فرهنگ سازی ، شناخت و اهمیت دادن به تئاتر باعث می شود که این هنر در تقسیم بندی ها و حوزه های متفاوت کارکرد مشخص تر و هدفمندتری داشته باشد. بنابراین تکلیف حمایت کننده و تماشاگر و هنرمند با همه مسائل روشن می شود و همه کارها با صراحت و جدیت برنامه ریزی شده ای پیش برود. تئاتر ما در حال حاضر بصورت آشفته و سردگمی همه حوزه ها را با هم مختلط کرده است. در چنین تئاتری نه هنرمند تکلیف خودش را می داند و نه تماشاگر می تواند برنامه ریزی برای وقت و هزینه اش داشته باشد. طبیعتا در چنین شرایطی ارتباط هنرمند با تماشاگر و تماشاگر با تئاتر هدفمند و روشن نیست. توقع تماشاگر از تئاتر و انتظار هنرمند از تماشاگر مشخص نیست و ارتباط بین فرایند هنری و جامعه به صراحت برقرار نمی شود.استمرار و تداوم اجرای عمومی تئاتر سلایق و نیازها را طبقه بندی می کند و یک شناخت جامع و موثر از انتظارات تماشاگر و توانایی های هنرمند ایجاد می کند. این شناخت فعالیتها را در حوزه های مشخصی طبقه بندی می کند و تئاتر را به صورت یک جریان هدفمند هنری در معرض ارتباط با تماشاگر قرار می دهد. زمانی که جایگاه هنرمند و تماشاگر مشخص باشد مسلما تئاتر هم به رشد و تعالی مورد نظر می رسد و جایگاه مطلوب خود را پیدا می کند.