پیام خطا

  • Notice: Undefined offset: 8 in user_node_load()‎ (line ۳۶۹۷ of ‎/home/revayat/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load()‎ (line ۳۶۹۷ of ‎/home/revayat/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 8 in user_node_load()‎ (line ۳۶۹۸ of ‎/home/revayat/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load()‎ (line ۳۶۹۸ of ‎/home/revayat/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 8 in user_node_load()‎ (line ۳۶۹۹ of ‎/home/revayat/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load()‎ (line ۳۶۹۹ of ‎/home/revayat/public_html/modules/user/user.module).

پیام معاون هنری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی

پیام معاون هنری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی

فهم هنر مقاومت، یعنی فهم روح و نسبیتی که انسان ها با حقیقت مقاومت داشته اند. از این روی هنگامی که بحث از هنر وادب مقاومت به میان می آید، آثاری متناسب با سرگذشت سلحشوران وقهرمانان واقعی، حقیقت هنر وادبیات مقاومت را نشانه می روند و از همین روست که اساس و بنیاد آثار ماندگار هنری در تمام دوران ها، مقاومتی بوده اند و علیه به فراموشی سپردن طبیعت ذهن زمان مند انسان! این آثار هر بار که بروز و ظهور یافته اند، فطرت حقیقت طلب را به مقاومت علیه روز مرگی وافسردگی برانگیزاندند.تئاتر مقاومت نیز در سیر پیدایی اش پس از انقلاب اسلامی ایران، سرشت خویش را از حماسه های دفاع مقدس وام گرفته و اینک که صورت جنگ از "آتش و خون" به سمت "عادت و تسلیم" متمایل شده، تئاتر مقاومت باید از ضرورت استراتژی و تاکتیک های جدید مقاومت حرف بزند و بتواند لغزندگی های احتمالی نسل نو پا و جوان را بعد از این سه دهه انقلاب به نقاط ناپیدای دنیای مجازی و بی حد و مرز دیجیتال وصورهای ماهواره ای هشدار دهد. برای این امر خطیر مؤانست، هم نشینی وتثبیت دوستی با جوانان ابتدای راه است. همراه کردن آنان با سوژه ها و موضوعات تازه هنری در تئاتر مقاومت، مجال وسیعی است از اطلاعات گسترده که گاه توسط شماری نا اهل تخریب شده اند. پس شما دست اندر کاران وهنرمندان دهه نخست هزاره سوم، باید توانسته باشید نماد های دوره ی دفاع و جنگ فیزیکی را از سر گذرانده ومتناسب با استراتژی دنیای بی رحم با هنر و فرهنگ غالب، قد راست کنید و به این رهیافت برسید؛ چرا که می دانید مقاومت در حوزه فرهنگ تا چه اندازه ممتنع و دست نایافتنی است. مگر نمی گویید نمایش را ابتدا باید هنرمند باور کند تا به باور مخاطب نیز برسد؟ پس شتاب کنید که راه سخت و ناهموار و مقصد در چمبره ی عادت پنهان ومبتلا به وهم و سرعت است. امید که موفق باشید.

حمید شاه آبادیمعاون هنریوزارت فرهنگ وارشاد اسلامی