پیام خطا

  • Notice: Undefined offset: 8 in user_node_load()‎ (line ۳۶۹۷ of ‎/home/revayat/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load()‎ (line ۳۶۹۷ of ‎/home/revayat/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 8 in user_node_load()‎ (line ۳۶۹۸ of ‎/home/revayat/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load()‎ (line ۳۶۹۸ of ‎/home/revayat/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 8 in user_node_load()‎ (line ۳۶۹۹ of ‎/home/revayat/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load()‎ (line ۳۶۹۹ of ‎/home/revayat/public_html/modules/user/user.module).

نشست های تخصصی علم روان و تئاتر

نشست های تخصصی علم روان و تئاتر

سلسله نشست های تخصصی علم روان و تئاتر در ششمین جشنواره نمایش درمانی جانبازان اعصاب و روان برپا می شود. به گزارش سایت تئاتر مقاومت این نشست های تخصصی در شش محور به عنوان یکی از بخش های جنبی این جشنواره برگزار می شود.۱.تئاتر و جنبه های درمانی آن۲.نمایش درمانی روشی درمانی نه تماشاگر محور۳.نمایش درمانی و تفاوتهای آن با تئاتر صحنه۴.نمایش درمانی، طرح درمانی یا نمایشنامه۵.بداهه سازی محور نمایش درمانی۶.جایگاه تکنیک های نمایشی و درمانی در مسیر توانبخشی سازی مراجعانگفتنی است این جشنواره از ۲۱ الی ۲۴ مهرماه ۸۷ در تهران برگزار می شود.