مسئله امنیت شغلی از جمله مسائلی بود که من به آن فکر می کردم.

مازیار ملکی کارگردان نمایش «همشهری»

مسئله امنیت شغلی از جمله مسائلی بود که من به آن فکر می کردم.

مازیار ملکی می گوید:« نمایش همشهری یک نقد رادیکال به شرایط اجتماع است. حتی به نگاه شهروندان به یکدیگر است. نقد بی مسئولیتی آدم ها نسبت به یکدیگر است. نقد انسانیت است. نقد آرمان های انسانی است. »

مازیار ملکی کارگردان و نویسنده نمایش «همشهری» در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تئاتر دفاع مقدس درباره چگونگی نگارش نمایشنامه همشهری گفت:« من نمایشنامه همشهری را دو سال پیش بر اساس دغدغه های ذهنی ام نوشتم. مسئله امنیت شغلی از جمله مسائلی بود که من به آن فکر می کردم. امنیت شغلی در جامعه ما بخصوص برای تئاتری ها در سطح پایینی است. به این دلیل است که معمولا تئاتری ها در کنار مقوله تئاتر به یک شغل دیگر اشتغال دارند. من به این فکر می کردم چقدر ما سراغ شغل های جانبی می رویم و این در حالی است که ما هنرمندان محدودیت هایی داریم که نمی توانیم هر کاری را انجام دهیم. هنرمندان دوست دارند که یک کار ویژه انجام دهند.» 

وی افزود: « یک ایده ای به فکرم رسید که یک نفر بخواهد زنگ بزند و بخواهد مردم را با پرداخت ۵ هزار تومان بخنداند. از آنجایی که ما هر کاری که بخواهیم انجام دهیم مشکلات زیادی برای ما به وجود می آید، باز این سناریو از لحاظ کیفری و جزایی تکرار می شود. این یک سیستم بیمار است که برای مردم مشکل ایجاد می کند. این را هم یادآوری کنم که ایده روزنامه همشهری هم یکی از تم های اصلی نمایش بود.» 

وی درباره حضور در جشنواره تئاتر فجر گفت:« من تلاش کردم که در دوره قبل جشنواره تئاتر فجر نمایش همشهری حضور داشته باشد. ولی متاسفانه نتوانستیم آن را بخاطر پروداکشن سنگینی که داشت برای تئاتر فجرآماده کنیم.» 

وی درباره روند آماده سازی نمایش تا رسیدن به مرحله اجرا گفت : « تالار مولوی هر سال یک فرآخوان می دهد برای بازخوانی و از بین متون رسیده تعدادی را برای بازبینی انتخاب می کنند. ما این روند را طی کردیم و البته این نقد به این روند وارد است که یک گروه ماه ها تمرین می کند و وقتی نمایش آماده شد وارد مرحله بازبینی می شود؛ در حالی که نمایش ما در مرحله بازبینی پذیرفته شده بود تا اینکه اجرای نهایی ما شروع شود حدود ۶ ماه به طول انجامید. در صورتی که ما آمادگی آن را داشتیم که بعد از بازبینی اجرا برویم. اما در این بین وقفه ای ایجاد شد که مشکلات زیادی برای ما ایجاد کرد.» 

مازیار ملکی ضمن تاکید بر ارتباط تماشاگر با نمایش همشهری تصریح کرد : « این یک واقعیت تلخی است که آنچه روی صحنه می رود ارتباط آن با زندگی مردم پایین است. اندیشه خلق نمایش همشهری مجموعه هارمونیکی بود که تمام دغدغه اش بیشترین تماس را با طیف زیادی از مخاطبین است. این ارتباط و این همانی را من در سطح بسیار بالایی جستجو می کنم. این فکر افراد که امنیت شغلی ندارند و مدام فکر می کنند که فردا چه به روزم خواهد آمد، این سناریو در ذهن مخاطب هم شکل می گیرد. همشهری دغدغه اجتماعی دارد و امیدواریم که به دیگران سرایت کند.» 

وی در پایان این گفتگو گفت :« نمایش همشهری یک نقد رادیکال به شرایط اجتماع است. حتی به نگاه شهروندان به یکدیگر است. نقد بی مسئولیتی آدم ها نسبت به یکدیگر است. نقد انسانیت است. نقد آرمان های انسانی است.»