مجله «نمایش» ویژه تیرماه منتشر شد

مجله «نمایش» ویژه تیرماه منتشر شد

دویست و چهاردهمین شماره مجله «نمایش» ویژه تیرماه ۹۶ منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری تئاتر دفاع مقدس؛ نشریه تخصصی تاتر با عنوان «نمایش» که به صاحب امتیازی انجمن هنرهای نمایشی ایران و مدیر مسولی مهدی شفیعی منتشر می شود در شماره حاضر با سخن سردبیر نصرا... قادری در یادداشتی به دکتر حسن روحانی رییس جمهوردوره دوازدهم برای توجه به تاتر در دوره پیش رو آغاز شده است.نگاه ویژه به تاتر سنتی و گستره تاتر جهان در کشور مجارستان (بخش نخست) از دیگر بخش های این مجله است.به روال همیشگی گزارش و نقد تاتر از بخش های دیگر نمایش است که شامل گزارشی از فراخوان و نشست خبری جشنواره هنرهای نمایشی " چرخ و فلک ” در بخش نقدنیز به نمایش های مطرب، بوفالوی امریکایی، رقص روی لیوان ها، سر آشپز یشنهاد می کند، وصیت نامه خانم سارا، رزبرنت پرداخته شده است.بخش نکوداشت که هر شماره به یکی از پیشکسوتان قدیمی تاتر می پردازد زندگی، دستاورد ها و فعالیت های هنری " استاد محمود هندیانی " را شامل می شود.در شماره جدید نویسندگانی همچون بانو لاله تقیان، دکتر حمید رضا اردلان، استاد همایون علی آبادی، استاد محمد هندیانی، دکتر غلامحسین دولت آبادی، عبدالرضا فرید زاده، سعید محبی، سولماز غلامی، مرجان سمندری، الی روزیک، ویلیام ا. بیمان، لسلو ماگاس، یولیا پاوویچی، تومش یاسی و استاد سیاووش طهمورث حضور دارند.دویست و چهاردهمین شماره مجله نمایش به صاحب امتیازی انجمن هنرهای نمایشی ایران، مدیرمسئولی مهدی شفیعی و سردبیری نصرالله قادری در ۱۰۰ صفحه منتشر شده است.