درباره ما

درباره ما

معرفی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس وابسته به بنیاد فرهنگی روایت فتح در سال ۷۶ پا به عرصه وجود گذاشت ، این انجمن تشکلی از هنرمندان متعهد هنرهای نمایشی است که رسالت اشاعه فرهنگ و ارزش های ملی را برای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و حفظ اشاعه ارزش های دفاع مقدس و تئاتر مقاومت از طریق حمایت همه جانبه از تئاتر و هنر متعهد کشور قرار داده است.

از جمله اهداف انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس به شرح زیر می باشد :

۱- حفظ و نگهداری دست آوردهای فرهنگی انقلاب و دفاع مقدس ۲- اشاعه و ترویج ارزش های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مقاومت در سطوح ملی ، منطقه ای و بین المللی از طریق هنرهای نمایشی ۳- شناسایی ، جذب و سازماندهی هنرمندان متعهد تئاتر کشور ۴- کشف استعدادهای جوان و توانمند به ویژه بسیجیان و ایجاد زمینه های بالندگی و شکوفایی هنری آنها ۵- تبیین ویژگیهای تئاتر مقاومت و معرفی ظرفیت ها و توانایی های بالقوه و بالفعل تئاتر انقلاب و دفاع مقدس ۶- حمایت از تشکل ها و گروهها و افراد موثر در تئاتر انقلاب و دفاع مقدس ۷- ایجاد شرایط و زمینه های مناسب پژوهشی ، آموزشی و انتشاراتی مورد نیاز انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس ۸- تلاش در جهت ایجاد وفاق عمومی ، تعامل و هماهنگی سازنده و مستمر بین کلیه جریان ها ، نهادها و تشکل های فعال در حوزه تئاتری کشور ۹- تولید نمایشهای نمونه ای و فاخر و ماندگار به عنوان الگو و فعالیت های موثر نمایشی در حوزه تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

مدیران انجمن: آقایان دکتر مجید سرسنگی از سال ۷۵ تا ۷۷

حسین مسافر آستانه از سال ۷۷ تا ۸۸

حفیظ اله رفیعی از سال ۸۸ تا۹۵

علیرضا عاقل زاده از۲۵ مردادماه سال ۹۵  سکان هدایت انجمن را دردست گرفته است.

مدیر عامل: علیرضا عاقل زاده ( کارشناس ارشد سینما و هنرهای نمایشی).

 مدیر روابط عمومی  : جواد تمدنی.

معاون هنری:میثم جهانگیری

آموزش و پژوهش :یحیی نظری

مسئول دبیرخانه: سیده سنبله شریفی

مسئول دفتر:مهدی هرگلانی

سایت:وحید شیخی یگانه

اداری ومالی: جوادتمدنی

خدمات:علی فخرآبادی