نمایش «آسمان برای تو می بارد» به کارگردانی علی برجی، محل اجرا: تماشاخانه سرو