دیدار مدیرعامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس با دبیرجشنواره تئاتر فجر