نمایش «بی پدر» به کارگردانی محمد مساوات، عکاس : رضامعطریان